Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 12. joulukuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Mietintö rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevästä tutkinnasta (keskustelu)
 3.Valiokuntien kokoonpano
 4.Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen ***I (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi ***II (äänestys)
  5.2.Useisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset ***I (äänestys)
  5.3.EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I (äänestys)
  5.4.Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen ***I (äänestys)
  5.5.Toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeva päätös: Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)
  5.6.Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (äänestys)
  5.7.Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  5.8.Tullien käyttöön ottaminen tiettyjen Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.9.EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.10.Kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskeva EU:n ja Sveitsin välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.11.EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.12.EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  5.13.Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden uusiminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.14.Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa (äänestys)
  5.15.Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Afganistanin tilanne (keskustelu)
 11.Rohingya-väestön tilanne (keskustelu)
 12.Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta - Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus - Pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PESCO) – Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan uusi luku (keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 14.Iranin ydinsopimus (keskustelu)
 15.Yhdysvaltojen presidentin Trumpin ilmoitus Jerusalemin tunnustamisesta Israelin pääkaupungiksi (keskustelu)
 16.Maahanmuuttajien tilanne Libyassa (keskustelu)
 17.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja EU:n toiminnasta tällä alalla (keskustelu)
 18.Hongkong 20 vuotta palauttamisen jälkeen (keskustelu)
 19.Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden uusiminen
Pöytäkirja (183 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (51 kb) Nimenhuutoäänestykset (465 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (81 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (26 kb) Nimenhuutoäänestykset (50 kb)    
 
Pöytäkirja (267 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (423 kb) Nimenhuutoäänestykset (766 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö