Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 12. decembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (debates)
 3.Komiteju sastāvs
 4.Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana ***I (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība ***II (balsošana)
  5.2.Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi ***I (balsošana)
  5.3.ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I (balsošana)
  5.4.Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana ***I (balsošana)
  5.5.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Noteikumi par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām ***I (balsošana)
  5.6.Pieprasījums aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti (balsošana)
  5.7.Pieprasījums atcelt Ingeborg Gräßle imunitāti (balsošana)
  5.8.Muitas nodokļi dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.9.ES un ASV gaisa satiksmes nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.10.ES un Šveices Nolīgums par to siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sistēmu sasaisti *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.11.Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu (apstiprināšana) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.12.Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu (rezolūcija) (balsošana)
  5.13.Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņa pagarināšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.14.2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā (balsošana)
  5.15.Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Sēdes atsākšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Stāvoklis Afganistānā (debates)
 11.Rohindžu stāvoklis (debates)
 12.Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu - Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu - Pastāvīgā strukturētā sadarbība (PESCO) — jauna lappuse Eiropas drošības un aizsardzības politikā (debates)
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 14.Vienošanās par Irānas kodolprogrammu (debates)
 15.ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojums attiecībā uz Jeruzalemes atzīšanu par Izraēlas galvaspilsētu (debates)
 16.Migrantu stāvoklis Lībijā (debates)
 17.2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (debates)
 18.Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai (debates)
 19.Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
 1. pielikums - Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņa pagarināšana
Protokols (182 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) Balsojumu rezultāti (51 kb) Balsojumi pēc saraksta (465 kb) 1 Pielikums (7 kb) 
 
Protokols (81 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumu rezultāti (26 kb) Balsojumi pēc saraksta (49 kb)    
 
Protokols (271 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsojumu rezultāti (442 kb) Balsojumi pēc saraksta (770 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika