Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
It-Tlieta, 12 ta' Diċembru 2017 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Rapport dwar l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (dibattitu)
 3.Kompożizzjoni tal-kumitati
 4.Estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ***I (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni ***II (votazzjoni)
  
5.2.Emendi ta' diversi Regolamenti fil-qasam tal-agrikoltura u tal-iżvilupp rurali ***I (votazzjoni)
  
5.3.Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 ***I (votazzjoni)
  
5.4.Estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ***I (votazzjoni)
  
5.5.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju ***I (votazzjoni)
  
5.6.Talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Eleonora Forenza (votazzjoni)
  
5.7.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ingeborg Gräßle (votazzjoni)
  
5.8.Dazji doganali addizzjonali fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerka (kodifikazzjoni) ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.9.Ftehim UE-Stati Uniti dwar it-Trasport bl-Ajru *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.10.Ftehim UE-Żvizzera dwar il-kollegament tal-iskemi għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tagħhom *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.11.Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Każakistan (Approvazzjoni) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.12.Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Każakistan (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
5.13.Tiġdid tal-mandat tal-President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.14.Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017: Insaħħu d-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil Demokratiku (votazzjoni)
  
5.15.Lejn strateġija għall-kummerċ diġitali (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Is-sitwazzjoni fl-Afganistan (dibattitu)
 11.Is-sitwazzjoni tar-Rohingya (dibattitu)
 12.Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) - il-ftuħ ta' kapitlu ġdid fil-politika Ewropea ta' Sigurtà u Difiża (dibattitu)
 13.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Ftehim nukleari mal-Iran (dibattitu)
 15.Tħabbira tal-President tal-Istati Uniti Trump dwar ir-rikonoxximent ta' Ġerusalemm bħala l-kapitali ta' Iżrael (dibattitu)
 16.Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja (dibattitu)
 17.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2016 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (dibattitu)
 18.Hong Kong, 20 sena wara li għadda f'idejn iċ-Ċina (dibattitu)
 19.Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: Użu tal-aċidu fosforiku, tal-fosfati, tad-difosfati, tat-trifosfati u tal-polifosfati (E 338-452) f'ċerti preparati tal-laħam iffriżat fuq sfiefed vertikali (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Tiġdid tal-mandat tal-President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
Minuti (179 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (51 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (465 kb) L-Anness 1 (7 kb) 
 
Minuti (82 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (25 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (50 kb)    
 
Minuti (277 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (442 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (769 kb)    
Avviż legali - Politika tal-privatezza