Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verslag over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (debat)
 3.Samenstelling commissies
 4.Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***II (stemming)
  
5.2.Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling ***I (stemming)
  
5.3.Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (stemming)
  
5.4.Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (stemming)
  
5.5.Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s ***I (stemming)
  
5.6.Verzoek om verdediging van de voorrechten en van de immuniteit van Eleonora Forenza (stemming)
  
5.7.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle (stemming)
  
5.8.Douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de VS ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.9.Overeenkomst EG/VS over luchtvervoer *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.10.Overeenkomst EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.11.Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.12.Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (resolutie) (stemming)
  
5.13.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.14.Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (stemming)
  
5.15.Naar een digitale handelsstrategie (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Situatie in Afghanistan (debat)
 11.Situatie van de Rohingya (debat)
 12.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) - het openen van een nieuw hoofdstuk in het Europees veiligheids- en defensiebeleid (debat)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 14.Nucleair akkoord met Iran (debat)
 15.Aankondiging door Amerikaans president Trump van de erkenning van Jerusalem als hoofdstad van Israel (debat)
 16.Situatie van migranten in Libië (debat)
 17.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake (debat)
 18.Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht. (debat)
 19.Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: Gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
Notulen (181 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (51 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (465 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (81 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (25 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (49 kb)    
 
Notulen (271 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (432 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (762 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid