Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Raport referitor la ancheta privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (dezbatere)
 3.Componența comisiilor
 4.Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții ***I (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe ***II (vot)
  
5.2.Modificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale ***I (vot)
  
5.3.Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I (vot)
  
5.4.Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții ***I (vot)
  
5.5.Decizie de a iniția negocieri interinstituționale: Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio ***I (vot)
  
5.6.Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților Eleonorei Forenza (vot)
  
5.7.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Ingeborg Gräßle (vot)
  
5.8.Drepturi vamale la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.9.Acordul privind transportul aerian dintre UE și SUA *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.10.Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.11.Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (aprobare) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.12.Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (rezoluție) (vot)
  
5.13.Reînnoirea mandatului președintei Comitetului unic de rezoluție * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.14.Raport privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice (vot)
  
5.15.Către o strategie în domeniul comerțului digital (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Reluarea ședinței
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Situația din Afganistan (dezbatere)
 11.Situația populației Rohingya (dezbatere)
 12.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - Cooperarea structurată permanentă (PESCO) - deschiderea unui nou capitol al politicii europene de securitate și apărare (dezbatere)
 13.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 14.Acordul nuclear cu Iranul (dezbatere)
 15.Anunțul președintelui SUA, Donald Trump, privind recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului (dezbatere)
 16.Situația migranților în Libia (dezbatere)
 17.Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (dezbatere)
 18.Hong Kong-ul, la 20 de ani după ce a fost retrocedat (dezbatere)
 19.Obiecțiune la un act de punere în aplicare: Utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338-452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Reînnoirea mandatului președintei Comitetului unic de rezoluție
Proces-verbal (185 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatele voturilor (51 kb) Voturi prin apel nominal (465 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (82 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (24 kb) Voturi prin apel nominal (48 kb)    
 
Proces-verbal (276 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatele voturilor (431 kb) Voturi prin apel nominal (765 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate