Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 12. december 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Poročilo o preiskavi pranja denarja, izogibanja davkom in davčne utaje (razprava)
 3.Sestava odborov
 4.Podaljšanje Evropskega sklada za strateške naložbe ***I (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot ***II (glasovanje)
  
5.2.Predlogi sprememb k različnim uredbam na področju kmetijstva in razvoja podeželja ***I (glasovanje)
  
5.3.Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranitev obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprava na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 ***I (glasovanje)
  
5.4.Podaljšanje obstoja Evropskega sklada za strateške naložbe ***I (glasovanje)
  
5.5.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Pravila glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I (glasovanje)
  
5.6.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Eleonore Forenza (glasovanje)
  
5.7.Zahteva za odvzem imunitete Ingeborg Gräßle (glasovanje)
  
5.8.Carine za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz ZDA ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.9.Sporazum o zračnem prometu med EU in ZDA *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.10.Sporazum med EU in Švico o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.11.Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom (odobritev) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.12.Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom (resolucija) (glasovanje)
  
5.13.Podaljšanje mandata predsednice Enotnega odbora za reševanje * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.14.Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb (glasovanje)
  
5.15.Digitalni trgovinski strategiji naproti (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Razmere v Afganistanu (razprava)
 11.Položaj Rohingejcev (razprava)
 12.Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike – Stalno strukturirano sodelovanje - odprtje novega poglavja v evropski varnostni in obrambni politiki (razprava)
 13.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 14.Jedrski dogovor z Iranom (razprava)
 15.Odločitev predsednika ZDA Trumpa o priznanju Jeruzalema kot prestolnice Izraela (razprava)
 16.Položaj migrantov v Libiji (razprava)
 17.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki EU na tem področju (razprava)
 18.Hongkong, 20 let po predaji (razprava)
 19.Nasprotovanje delegiranemu aktu: uporaba fosforjeve kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Podaljšanje mandata predsednice Enotnega odbora za reševanje
Zapisnik (176 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanj (51 kb) Izid poimenskega glasovanja (465 kb) Priloga 1 (7 kb) 
 
Zapisnik (81 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (125 kb) Izid poimenskega glasovanja (51 kb)    
 
Zapisnik (264 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (438 kb) Izid poimenskega glasovanja (759 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov