Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (debatt)
 3.Utskottens sammansättning
 4.Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***II (omröstning)
  5.2.Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet ***I (omröstning)
  5.3.EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (omröstning)
  5.4.Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (omröstning)
  5.5.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram ***I (omröstning)
  5.6.Begäran om fastställelse av Eleonora Forenzas immunitet och privilegier (omröstning)
  5.7.Begäran om upphävande av Ingeborg Gräßles immunitet (omröstning)
  5.8.Tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i USA ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.9.Avtal mellan EU och Förenta staterna om lufttransporter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.10.Avtal mellan EU och Schweiz om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.11.Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (godkännande) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.12.Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (resolution) (omröstning)
  5.13.Förlängning av mandattiden för gemensamma resolutionsnämndens ordförande * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.14.Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring (omröstning)
  5.15.En digital handelsstrategi (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Situationen i Afghanistan (debatt)
 11.Situationen för rohingyafolket (debatt)
 12.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Permanent strukturerat samarbete (PESCO) – ett nytt kapitel i Europas säkerhets- och försvarspolitik (debatt)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Kärnteknikavtalet med Iran (debatt)
 15.USA:s president Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad (debatt)
 16.Situationen för migranter i Libyen (debatt)
 17.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området (debatt)
 18.Hongkong 20 år efter överlämnandet (debatt)
 19.Invändning mot en genomförandeakt: Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Förlängning av mandattiden för gemensamma resolutionsnämndens ordförande
Protokoll (181 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (50 kb) Omröstningar med namnupprop (465 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (80 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (25 kb) Omröstningar med namnupprop (52 kb)    
 
Protokoll (269 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (430 kb) Omröstningar med namnupprop (765 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy