Rodyklė 
Protokolas
PDF 433kWORD 24k
Antradienis, 2017 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
Balsavimo rezultatai

 Santrumpos ir simboliai

 1. Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Linnéa Engström (A8-0374/2017) (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
5 straipsnio 1 dalis1GUE/NGL-
Patvirtinimas be balsavimo

 2. Įvairių žemės ūkio ir kaimo plėtros srities reglamentų pakeitimai ***I 

Pranešimas: Albert Deß (A8-0380/2017)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Preliminarus susitarimas
Preliminarus susitarimas1komitetasVB+503, 87, 13
Europos Parlamento pareiškimas2komitetas+
Komisijos pareiškimas3komitetas+

 3. ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I 

Pranešimas: Julie Girling (A8-0258/2017)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Preliminarus susitarimas
Preliminarus susitarimas48komitetasVB+544, 54, 31
Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas49komitetas+

 4. Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ***I 

Pranešimas: Udo Bullmann irJosé Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas atmesti Komisijos poziciją
Pasiūlymas atmesti Komisijos poziciją4ENFVB-85, 545, 13
Preliminarus susitarimas
Preliminarus susitarimas3komitetasVB+502, 125, 19
Komisijos pareiškimas2komitetas+
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ENF:4 pakeitimas.

 5. Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės ***I 

Pranešimas: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: sprendimas pradėti tarpinstitucines derybasVB+344, 265, 36
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D:sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas.
Įvairūs
Verts/ALE frakcija ir ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašė surengti balsavimą (pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnį).

 6. Prašymas ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetą 

Pranešimas: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pasiūlymas dėl sprendimo+

 7. Prašymas atšaukti Ingeborgos Gräßle (Ingeborg Gräßle) imunitetą 

Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pasiūlymas dėl sprendimo+

 8. Importo muitai tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams ***I 

Pranešimas: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+627, 7, 20

 9. ES ir JAV susitarimas dėl oro susisiekimo *** 

Rekomendacija: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimasVB+571, 44, 35

 10. Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl jų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo *** 

Rekomendacija: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimasVB+547, 50, 56

 11. ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** 

Rekomendacija: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimasVB+511, 115, 28

 12. ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas 

Pranešimas: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+545, 68, 39

 13. Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkės įgaliojimų atnaujinimas * 

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 180a straipsnio 1 dalis))

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: Elke König įgaliojimų atnaujinimasSB+480, 121, 47

 14. 2017 m. ES pilietybės ataskaita: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje 

Pranešimas: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
3 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+362, 209, 81
6 dalis2NPdaugiau kaip 76 nariaiEB+310, 293, 41
9 dalis10NPdaugiau kaip 76 nariaiVB-297, 327, 25
11 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+367, 235, 44
12 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+362, 245, 41
15 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-268, 360, 19
20 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB-291, 338, 19
22 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB-315, 330, 2
25 dalis4NPdaugiau kaip 76 nariai+303, 283, 58
G konstatuojamoji dalis1NPdaugiau kaip 76 nariaiEB-256, 285, 102
J konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB-286, 355, 9
L konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+342, 304, 4
M konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+430, 169, 48
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD:3 pakeitimas.
Prašymai balsuoti dalimis
daugiau kaip 76 nariai:
J konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „pražūtingo socialinio ir ekonominio griežto taupymo priemonių poveikio“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
L konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „įvairiose valstybėse narėse, kurios išsiuntė ES piliečius iš savo teritorijos arba grasino tai padaryti;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
M konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ES lygiu ir valstybėse narėse priimtos griežto taupymo priemonės ir“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
3 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ir jos rėmėjams“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
11 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „tarptautinių“ ir „pripažinimą “.
2-oji dalis:šie žodžiai.
12 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „palankesnes “ ir „visose valstybėse narėse“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
15 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „teisiškai privalomus teisės aktus dėl“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
20 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „atsižvelgdamas į tai, apgailestauja dėl slaptumo ir nepakankamo skaidrumo derantis dėl susitarimų, kurie, kaip, pvz., Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystė (TPIP) ir Išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS), daro poveikį pagrindiniams naudojimosi pilietinėmis teisėmis aspektams;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
22 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „kurį paskatino griežta taupymo politika ir teisių bei laisvių suvaržymas“ ir „kurių plitimą, be kita ko, lėmė būtent tokia griežta taupymo politika ir teisių bei laisvių suvaržymas;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
Įvairūs
Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White, Pilar Ayuso ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra atsiėmė savo parašus dėl 1 pakeitimo.
Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Ian Hudghton, Jordi Solé, Josu Juaristi Abaunz, Tatjana Ždanoka ir Josep-Maria Terricabras taip pat pasirašė 1 pakeitimą.

 15. Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas 

Pranešimas: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+510, 95, 17
Teisinė informacija - Privatumo politika