Indiċi 
Minuti
PDF 442kWORD 25k
It-Tlieta, 12 ta' Diċembru 2017 - Strasburgu
Riżultati tal-votazzjonijiet

 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Linnéa Engström (A8-0374/2017) (maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament Ewropew meħtieġa)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Artikolu 5, punt 1(d)1GUE/NGL-
Approvazzjoni mingħajr votazzjoni

 2. Emendi ta' diversi Regolamenti fil-qasam tal-agrikoltura u tal-iżvilupp rurali ***I 

Rapport: Albert Deß (A8-0380/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim provviżorju
Ftehim provviżorju1kumitatVSI+503, 87, 13
Dikjarazzjoni tal-Parlament2kumitat+
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni3kumitat+

 3. Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 ***I 

Rapport: Julie Girling (A8-0258/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim provviżorju
Ftehim provviżorju48kumitatVSI+544, 54, 31
Dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni49kumitat+

 4. Estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ***I 

Rapport: Udo Bullmann u José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Proposta ta' rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni
Proposta ta' rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni4ENFVSI-85, 545, 13
Ftehim provviżorju
Ftehim provviżorju3kumitatVSI+502, 125, 19
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni2kumitat+
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ENF:emenda 4

 5. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju ***I 

Rapport: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Votazzjoni: deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonaliVSI+344, 265, 36
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
S&D:Deċiżjoni għal dħul fin-negozjati interistituzzjonali
Varji
Il-votazzjoni ntalbet mill-Grupp Verts/ALE u minn għadd ta' Membri li jilħaq il-limitu medju (skont l-Artikolu 69(c) tar-regoli tal-Proċedura).

 6. Talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Eleonora Forenza 

Rapport: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Votazzjoni: proposta għal deċiżjoni+

 7. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ingeborg Gräßle 

Rapport: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Votazzjoni: proposta għal deċiżjoni+

 8. Dazji doganali addizzjonali fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerka ***I 

Rapport: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+627, 7, 20

 9. Ftehim UE-Stati Uniti dwar it-Trasport bl-Ajru 

Rakkomandazzjoni: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: approvazzjoniVSI+571, 44, 35

 10. Ftehim UE-Żvizzera dwar il-kollegament tal-iskemi għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tagħhom *** 

Rakkomandazzjoni: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: approvazzjoniVSI+547, 50, 56

 11. Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Każakistan (Approvazzjoni) *** 

Rakkomandazzjoni: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: approvazzjoniVSI+511, 115, 28

 12. Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Każakistan (Riżoluzzjoni) 

Rapport: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+545, 68, 39

 13. Tiġdid tal-mandat tal-President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni * 

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 180(a), paragrafu 1, tar-Regoli ta' Proċedura))

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: tiġdid tal-mandat ta' Elke KönigSIG+480, 121, 47

 14. Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017: Insaħħu d-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil Demokratiku 

Rapport: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 3§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+362, 209, 81
§ 62EmT+ minn 76 MembruVE+310, 293, 41
§ 93EmT+ minn 76 MembruVSI-297, 327, 25
§ 11§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+367, 235, 44
§ 12§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+362, 245, 41
§ 15§test oriġinaliVmaq
1+
2-268, 360, 19
§ 20§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE-291, 338, 19
§ 22§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE-315, 330, 2
§ 254EmT+ minn 76 Membru+303, 283, 58
Premessa G1EmT+ minn 76 MembruVE-256, 285, 102
Premessa J§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE-286, 355, 9
Premessa L§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+342, 304, 4
Premessa M§test oriġinaliVmaq
1+
2-
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+430, 169, 48
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
EFDD:emenda 3
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
+ minn 76 Membru:
premessa J
l-ewwel parti:It-test kollu apparti l-kliem: "l-impatt soċjali u ekonomiku devastanti tal-politiki ta' awsterità"
it-tieni parti:dan il-kliem
premessa L
l-ewwel parti:It-test kollu apparti l-kliem: "minn diversi Stati Membri li keċċew jew heddew li jkeċċu mit-territorju tagħhom lil ċittadini tal-UE"
it-tieni parti:dan il-kliem
premessa M
l-ewwel parti:It-test kollu apparti l-kliem: "mill-adozzjoni ta' miżuri ta' awsterità fil-livell tal-UE u mill-Istati Membri, u"
it-tieni parti:dan il-kliem
§ 3
l-ewwel parti:It-test kollu apparti l-kliem: "u mis-sostenituri"
it-tieni parti:dan il-kliem
§ 11
l-ewwel parti:It-test kollu apparti l-kliem: "r-rikonoxximent ta'" u "transfruntiera"
it-tieni parti:dan il-kliem
§ 12
l-ewwel parti:It-test kollu apparti l-kliem: "sħiħ" u "fl-Istati Membri kollha"
it-tieni parti:dan il-kliem
§ 15
l-ewwel parti:It-test kollu apparti l-kliem: "leġiżlazzjoni legalment vinkolanti dwar"
it-tieni parti:dan il-kliem
§ 20
l-ewwel parti:It-test kollu apparti l-kliem: "jesprimi dispjaċir f'dan is-sens dwar il-opaċità u n-nuqqas ta' trasparenza fin-negozjati ta' ftehimiet li, bħall-Ftehim Transatlantiku għall-Kummerċ u l-Investiment (TTIP) jew il-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Globali (CETA), jolqtu aspetti bażiċi tal-eżerċitar taċ-ċittadinanza;"
it-tieni parti:dan il-kliem
§ 22
l-ewwel parti:It-test kollu apparti l-kliem: "bħala konsegwenza tal-politiki tal-awsterità u ta' trażżin tad-drittijiet u l-libertajiet" u "li qegħdin jiżdiedu bħala konsegwenza, fost affarijiet oħrajn, preċiżament ta' dawn il-politiki ta' awsterità u tat-trażżin tal-libertajiet u drittijiet"
it-tieni parti:dan il-kliem
Varji
Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White, Pilar Ayuso u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra rtiraw il-firma tagħhom mill-emenda 1.
Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Ian Hudghton, Jordi Solé, Josu Juaristi Abaunz, Tatjana Ždanoka, Josep-Maria Terricabras huma wkoll firmatarji tal-emenda 1.

 15. Lejn strateġija għall-kummerċ diġitali 

Rapport: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+510, 95, 17
Avviż legali - Politika tal-privatezza