Index 
Proces-verbal
PDF 431kWORD 24k
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg
Rezultatele voturilor

 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Linnéa Engström (A8-0374/2017) (este necesară majoritatea deputaților care compun Parlamentul)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Articolul 5 punctul 1 litera (d)1GUE/NGL-
Aprobare fără vot

 2. Modificări ale unor regulamente în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale ***I 

Raport: Albert Deß (A8-0380/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Acord provizoriu
Acord provizoriu1comisiaAN+503, 87, 13
Declarația Parlamentului2comisia+
Declarația Comisiei3comisia+

 3. Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I 

Raport: Julie Girling (A8-0258/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Acord provizoriu
Acord provizoriu48comisiaAN+544, 54, 31
Declarație comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei49comisia+

 4. Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții ***I 

Raport: Udo Bullmann și José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de respingere a propunerii Comisiei
Propunere de respingere a propunerii Comisiei4ENFAN-85, 545, 13
Acord provizoriu
Acord provizoriu3comisiaAN+502, 125, 19
Declarația Comisiei2comisia+
Solicitări de vot prin apel nominal
ENF:amendamentul 4

 5. Decizie de a iniția negocieri interinstituționale: Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio ***I 

Raport: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Vot: decizia de a iniția negocieri interinstituționaleAN+344, 265, 36
Solicitări de vot prin apel nominal
S&D:decizia de a iniția negocierile interinstituționale
Diverse
Votul a fost solicitat de Grupul Verts/ALE și de un număr de deputați care a atins pragul mediu (în conformitate cu articolul 69c din Regulamentul de procedură).

 6. Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților Eleonorei Forenza 

Raport: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Vot: propunere de decizie+

 7. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Ingeborg Gräßle 

Raport: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Vot: propunere de decizie+

 8. Drepturi vamale la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii ***I 

Raport: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+627, 7, 20

 9. Acordul privind transportul aerian dintre UE și SUA *** 

Recomandare: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: aprobareAN+571, 44, 35

 10. Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră *** 

Recomandare: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: aprobareAN+547, 50, 56

 11. Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (aprobare) *** 

Recomandare: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: aprobareAN+511, 115, 28

 12. Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (rezoluție) 

Raport: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+545, 68, 39

 13. Reînnoirea mandatului președintei Comitetului unic de rezoluție * 

Raport: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017) [vot secret, articolul 180a alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: reînnoirea mandatului dnei Elke KönigSEC+480, 121, 47

 14. Raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice 

Raport: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 3§text originaldiv
1+
2/VE+362, 209, 81
§ 62Speste 76 de deputațiVE+310, 293, 41
§ 93Speste 76 de deputațiAN-297, 327, 25
§ 11§text originaldiv
1+
2/VE+367, 235, 44
§ 12§text originaldiv
1+
2/VE+362, 245, 41
§ 15§text originaldiv
1+
2-268, 360, 19
§ 20§text originaldiv
1+
2/VE-291, 338, 19
§ 22§text originaldiv
1+
2/VE-315, 330, 2
§ 254Speste 76 de deputați+303, 283, 58
Considerentul G1Speste 76 de deputațiVE-256, 285, 102
Considerentul J§text originaldiv
1+
2/VE-286, 355, 9
Considerentul L§text originaldiv
1+
2/VE+342, 304, 4
Considerentul M§text originaldiv
1+
2-
vot: rezoluție (întregul text)AN+430, 169, 48
Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD:amendamentul 3
Solicitări de vot pe părți
peste 76 de deputați:
considerentul J
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „impactul social și economic devastator al politicilor de austeritate,”
A doua parteaceste cuvinte
considerentul L
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „de mai multe state membre care au expulzat sau au amenințat cu expulzarea de pe teritoriul lor cetățeni europeni”
A doua parteaceste cuvinte
considerentul M
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „adoptarea unor măsuri de austeritate la nivelul UE și al statelor membre, precum și de”
A doua parteaceste cuvinte
§ 3
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „și susținători”
A doua parteaceste cuvinte
§ 11
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „recunoașterea transfrontalieră a”
A doua parteaceste cuvinte
§ 12
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „deplin” și „în toate statele membre”
A doua parteaceste cuvinte
§ 15
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „legislație obligatorie din punct de vedere juridic privind”
A doua parteaceste cuvinte
§ 20
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „deplânge, în acest sens, opacitatea și lipsa de transparență a negocierilor acordurilor, care, cum e cazul Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) și al Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA), afectează aspecte de bază legate de exercitarea cetățeniei;”
A doua parteaceste cuvinte
§ 22
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „ca urmare a politicilor de austeritate și a restrângerii drepturilor și libertăților” și „a căror accentuare este, printre altele, consecința acestor politici de austeritate și a restrângerii drepturilor și libertăților”
A doua parteaceste cuvinte
Diverse
Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White, Pilar Ayuso și José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și-au retras semnătura de pe amendamentul 1.
Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Ian Hudghton, Jordi Solé, Josu Juaristi Abaunz, Tatjana Ždanoka și Josep-Maria Terricabras sunt, de asemenea, semnatari ai amendamentului 1.

 15. Către o strategie în domeniul comerțului digital 

Raport: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: rezoluție (întregul text)AN+510, 95, 17
Aviz juridic - Politica de confidențialitate