Kazalo 
Zapisnik
PDF 438kWORD 125k
Torek, 12. december 2017 - Strasbourg
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Linnéa Engström (A8-0374/2017) (zahtevana večina poslancev Parlamenta)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
člen 5, točka 1 (d)1GUE/NGL-
odobritev brez glasovanja

 2. Spremembe različnih uredb s področja kmetijstva in razvoja podeželja ***I 

Poročilo: Albert Deß (A8-0380/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum1odborPG+503, 87, 13
Izjava Parlamenta2odbor+
Izjava Komisije3odbor+

 3. Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranitev obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprava na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 ***I 

Poročilo: Julie Girling (A8-0258/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum48odborPG+544, 54, 31
Skupna izjava Parlamenta, Sveta in Komisije49odbor+

 4. Podaljšanje obstoja Evropskega sklada za strateške naložbe ***I 

Poročilo: Udo Bullmann in José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
predlog zavrnitve predloga Komisije
predlog zavrnitve predloga Komisije4ENFPG-85, 545, 13
Začasni sporazum
Začasni sporazum3odborPG+502, 125, 19
Izjava Komisije2odbor+
Zahteve za poimensko glasovanje
ENL:predlog spremembe 4

 5. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Pravila glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I 

Poročilo: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Glasovanje: sklep o začetku medinstitucionalnih pogajanjPG+344, 265, 36
Zahteve za poimensko glasovanje
S&D:Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj
Razno
Glasovanje je zahtevala skupina Verts/ALE in skupina poslancev, ki dosegajo vsaj srednji prag (v sladu s členom 69c Poslovnika).

 6. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Eleonore Forenza 

Poročilo: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
glasovanje: predlog sklepa+

 7. Zahteva za odvzem imunitete Ingeborg Gräßle 

Poročilo: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
glasovanje: predlog sklepa+

 8. Carine za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz ZDA ***I 

Poročilo: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
eno samo glasovanjePG+627, 7, 20

 9. Sporazum o zračnem prometu med EU in ZDA *** 

Priporočilo: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
glasovanje: odobritevPG+571, 44, 35

 10. Sporazum med EU in Švico o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov *** 

Priporočilo: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
glasovanje: odobritevPG+547, 50, 56

 11. Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom (odobritev) *** 

Priporočilo: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
glasovanje: odobritevPG+511, 115, 28

 12. Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom (resolucija) 

Poročilo: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
eno samo glasovanjePG+545, 68, 39

 13. Podaljšanje mandata predsednice Enotnega odbora za reševanje * 

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017) (tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika))

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
glasovanje: podaljšanje mandata Elke KönigTG+480, 121, 47

 14. Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb 

Poročilo: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
§ 3§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+362, 209, 81
§ 62 Dveč kot 76 poslancevEG+310, 293, 41
§ 93Dveč kot 76 poslancevPG-297, 327, 25
§ 11§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+367, 235, 44
§ 12§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+362, 245, 41
§ 15§originalno besedilopo delih
1+
2-268, 360, 19
§ 20§originalno besedilopo delih
1+
2/EG-291, 338, 19
§ 22§originalno besedilopo delih
1+
2/EG-315, 330, 2
§ 254Dveč kot 76 poslancev+303, 283, 58
u.i. G1Dveč kot 76 poslancevEG-256, 285, 102
u.i.J§originalno besedilopo delih
1+
2/EG-286, 355, 9
u.i.L§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+342, 304, 4
u.i.M§originalno besedilopo delih
1+
2-
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+430, 169, 48
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:predlog spremembe 3
Zahteve za glasovanje po delih
več kot 76 poslancev:
u.i.J
1.del:vse besedilo brez besed "uničujoče socialne in gospodarske posledice varčevalnih politik,"
2.del:te besede
u.i.L
1.del:vse besedilo brez besed "različne države članice" in "ko so državljane EU izgnale s svojega ozemlja ali jim grozile z izgonom"
2.del:te besede
u.i.M
1.del:vse besedilo brez besed "varčevalnih ukrepov, sprejetih na ravni EU in držav članic, ter"
2.del:te besede
§ 3
1.del:vse besedilo brez besed "in podpornikom peticij"
2.del:te besede
§ 11
1.del:vse besedilo brez besed "priznavanje čezmejnih"
2.del:ti besedi
§ 12
1.del:vse besedilo brez besed "popoln" in "v vseh državah članicah"
2.del:te besede
§ 15
1.del:vse besedilo brez besed "zavezujočo zakonodajo o"
2.del:te besede
§ 20
1.del:vse besedilo brez besed "v zvezi s tem obžaluje pomanjkanje preglednosti pri pogajanjih o sporazumih, ki, kot na primer čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe (TTIP) ali celovit gospodarski in trgovinski sporazum med Kanado in EU (CETA), vplivajo na osnovne vidike uresničevanja državljanstva;"
2.del:te besede
§ 22
1.del:vse besedilo brez besed "ki je posledica varčevalnih politik ter omejevanja pravic in svoboščin" in "kateri porast je med drugim posledica teh varčevalnih politik in omejevanja pravic in svoboščin"
2.del:te besede
Razno
Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White, Pilar Ayuso in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra so umaknili svoj podpis k predlogu spremembe 1.
Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Ian Hudghton, Jordi Solé, Josu Juaristi Abaunz, Tatjana Ždanoka in Josep-Maria Terricabras so prav tako podpisniki predloga spremembe 1.

 15. Digitalni trgovinski strategiji naproti 

Poročilo: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+510, 95, 17
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov