Indiċi 
Minuti
PDF 277kWORD 82k
It-Tlieta, 12 ta' Diċembru 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Rapport dwar l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (dibattitu)
 3.Kompożizzjoni tal-kumitati
 4.Estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ***I (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni ***II (votazzjoni)
  
5.2.Emendi ta' diversi Regolamenti fil-qasam tal-agrikoltura u tal-iżvilupp rurali ***I (votazzjoni)
  
5.3.Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 ***I (votazzjoni)
  
5.4.Estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ***I (votazzjoni)
  
5.5.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju ***I (votazzjoni)
  
5.6.Talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Eleonora Forenza (votazzjoni)
  
5.7.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ingeborg Gräßle (votazzjoni)
  
5.8.Dazji doganali addizzjonali fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerka (kodifikazzjoni) ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.9.Ftehim UE-Stati Uniti dwar it-Trasport bl-Ajru *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.10.Ftehim UE-Żvizzera dwar il-kollegament tal-iskemi għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tagħhom *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.11.Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Każakistan (Approvazzjoni) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.12.Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Każakistan (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
5.13.Tiġdid tal-mandat tal-President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.14.Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017: Insaħħu d-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil Demokratiku (votazzjoni)
  
5.15.Lejn strateġija għall-kummerċ diġitali (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Is-sitwazzjoni fl-Afganistan (dibattitu)
 11.Is-sitwazzjoni tar-Rohingya (dibattitu)
 12.Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) - il-ftuħ ta' kapitlu ġdid fil-politika Ewropea ta' Sigurtà u Difiża (dibattitu)
 13.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Ftehim nukleari mal-Iran (dibattitu)
 15.Tħabbira tal-President tal-Istati Uniti Trump dwar ir-rikonoxximent ta' Ġerusalemm bħala l-kapitali ta' Iżrael (dibattitu)
 16.Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja (dibattitu)
 17.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2016 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (dibattitu)
 18.Hong Kong, 20 sena wara li għadda f'idejn iċ-Ċina (dibattitu)
 19.Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: Użu tal-aċidu fosforiku, tal-fosfati, tad-difosfati, tat-trifosfati u tal-polifosfati (E 338-452) f'ċerti preparati tal-laħam iffriżat fuq sfiefed vertikali (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Tiġdid tal-mandat tal-President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni


PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Rapport dwar l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (dibattitu)

Rapport dwar l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa [2017/2013(INI)] - Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa. Rapporteurs: Petr Ježek u Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek u Jeppe Kofod ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Luděk Niedermayer f'isem il-Grupp PPE, Peter Simon f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz f'isem il-Grupp ALDE, Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Dariusz Rosati, Ana Gomes, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Nuno Melo, Bernd Lucke, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' David Coburn u Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas u Elly Schlein.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lefteris Christoforou, Franc Bogovič u Nicola Caputo.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver u Csaba Sógor.

Interventi ta': Pierre Moscovici, Petr Ježek u Jeppe Kofod.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.3 tal-Minuti ta' 13.12.2017.


3. Kompożizzjoni tal-kumitati

Il-President irċeviet mill-Grupp PPE t-talba ta' ħatra li ġejja:

Kumitat EMPL: Geoffroy Didier

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


4. Estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 2015/1017 fir-rigward tal-estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi kif ukoll l-introduzzjoni ta' titjib tekniku għal dan il-Fond u għaċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Udo Bullmann u José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann u José Manuel Fernandes ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': Eva Kaili (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE) u Inés Ayala Sender (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN).

Intervent ta': Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Mercedes Bresso (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Krzysztof Hetman (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Miguel Viegas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Lefteris Christoforou f'isem il-Grupp PPE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti u Othmar Karas.

Interventi ta': Jyrki Katainen, Udo Bullmann u José Manuel Fernandes.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.4 tal-Minuti ta' 12.12.2017.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


5.1. Ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2017)0475)


5.2. Emendi ta' diversi Regolamenti fil-qasam tal-agrikoltura u tal-iżvilupp rurali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jemendaw ir-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013, (UE) Nru 1307/2013, (UE) Nru 1308/2013 u (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Kumitatgħall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0476)


5.3. Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 2003/87/KE biex jitkomplew il-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u ssir il-preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0477)


5.4. Estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 2015/1017 fir-rigward tal-estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi kif ukoll l-introduzzjoni ta' titjib tekniku għal dan il-Fond u għaċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Udo Bullmann u José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0478)


5.5. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Approvazzjoni

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Tiemo Wölken (rapporteur) u Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, wara l-votazzjoni u fid-dawl tar-riżultati ta' dawn tal-aħħar, biex jitlob li ismu jkun irtirat mir-rapport, u Virginie Rozière.


5.6. Talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Eleonora Forenza (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Eleonora Forenza [2017/2199(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0479)


5.7. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ingeborg Gräßle (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ingeborg Gräßle [2017/2220(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0480)


5.8. Dazji doganali addizzjonali fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerka (kodifikazzjoni) ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dazji doganali addizzjonali fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerka (kodifikazzjoni) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0481)


5.9. Ftehim UE-Stati Uniti dwar it-Trasport bl-Ajru *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati Uniti tal-Amerika, min-naħa l-oħra [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0482)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


5.10. Ftehim UE-Żvizzera dwar il-kollegament tal-iskemi għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tagħhom *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kollegament tal-iskemi għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tagħhom [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0483)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


5.11. Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Każakistan (Approvazzjoni) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Każakistan, min-naħa l-oħra [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0484)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


5.12. Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Każakistan (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, ta' Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Każakistan, min-naħa l-oħra [2017/2035(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0485)


5.13. Tiġdid tal-mandat tal-President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta tal-Kummissjoni għat-tiġdid tal-mandat tal-President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 12.12.2017)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0486)


5.14. Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017: Insaħħu d-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil Demokratiku (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017: Insaħħu d-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil Demokratiku [2017/2069(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0487)


5.15. Lejn strateġija għall-kummerċ diġitali (votazzjoni)

Rapport Lejn strateġija għall-kummerċ diġitali [2017/2065(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0488)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez u Momchil Nekov

Rapport Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James u Seán Kelly

Rapport Udo Bullmann u José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo u Thomas Mann

Rapport Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James u Adam Szejnfeld

Rapport Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.59.)


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

°
° ° °

L-assenzi ta' Ignazio Corrao għas-seduti tas-26 ta' Ottubru 2015 u tal-1 ta' Marzu 2017 ġew skużati.

Ignazio Corrao għarraf li kien preżenti għas-seduti tal-25 ta' Frar 2015, tal-14 ta' Diċembru 2015, tal-24 ta' Frar 2016, tal-25 ta' Mejju 2016 u tas-16 ta' Jannar 2017 iżda li ismu ma jidhirx fir-reġistru tal-attendenza.


10. Is-sitwazzjoni fl-Afganistan (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fl-Afganistan (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė u Boris Zala.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.5 tal-Minuti ta' 14.12.2017.


11. Is-sitwazzjoni tar-Rohingya (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni tar-Rohingya (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Werner Langen f'isem il-Grupp PPE, Soraya Post f'isem il-Grupp S&D, Amjad Bashir f'isem il-Grupp ECR, Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller u Neena Gill.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria u Csaba Sógor.

Intervent ta': Federica Mogherini.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock u Jadwiga Wiśniewska, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tar-Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tar-Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa u Daniel Caspary, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tar-Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao, f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni tar-Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tar-Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes u Judith Sargentini, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tar-Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga u Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Myanmar/Burma: is-sitwazzjoni tar-Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal-Minuti ta' 14.12.2017.


12. Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) - il-ftuħ ta' kapitlu ġdid fil-politika Ewropea ta' Sigurtà u Difiża (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni [2017/2123(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni [2017/2121(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: David McAllister (A8-0350/2017)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) - il-ftuħ ta' kapitlu ġdid fil-politika Ewropea ta' Sigurtà u Difiża (2017/3004(RSP))

David McAllister u Michael Gahler ippreżentaw ir-rapport.

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Florian Philippot f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Arnaud Danjean, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet u Marcus Pretzell.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz u Željana Zovko.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi u Ivica Tolić.

Interventi ta': Federica Mogherini, Michael Gahler u David McAllister.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.4 u punt 13.5 tal-Minuti ta' 13.12.2017.


13. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President fakkret li r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ECON biex ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) tħabbret fil-plenarja tat-Tnejn 11 ta' Diċembru 2017 (punt 10 tal-Minuti ta' 11.12.2017).

Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal din ir-rakkomandazzjoni fi żmien 24 siegħa kif stabbilit mill-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

Konsegwentement, din ir-rakkomandazzjoni titqies approvata u se tkun ippubblikata fit-Testi adottati tas-seduta ta' għada t-13 ta' Diċembru 2017.


14. Ftehim nukleari mal-Iran (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Ftehim nukleari mal-Iran (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Sofia Sakorafa f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp EFDD, Franz Obermayr, f'isem il-Grupp ENF u Udo Voigt, Membru mhux affiljat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam u Francisco José Millán Mon.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria u Milan Zver.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Tħabbira tal-President tal-Istati Uniti Trump dwar ir-rikonoxximent ta' Ġerusalemm bħala l-kapitali ta' Iżrael (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Tħabbira tal-President tal-Istati Uniti Trump dwar ir-rikonoxximent ta' Ġerusalemm bħala l-kapitali ta' Iżrael (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda, f'isem il-Grupp PPE, Steven Woolfe, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu (il-President iċċara xi punti), Elena Valenciano, f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder, f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margrete Auken, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp EFDD, Marcus Pretzell, f'isem il-Grupp ENF, Konstantinos Papadakis, Membru mhux affiljat, Marijana Petir, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Cristian Dan Preda, u Eugen Freund.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Arne Gericke, Martina Anderson u Maria Arena.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun u Wajid Khan.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Santiago Fisas Ayxelà f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Jussi Halla-aho f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat u Barbara Lochbihler.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

Interventi ta': Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge u Miriam Dalli.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes u Branislav Škripek.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2016 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 2016 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni [2017/2122(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Jordi Solé (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Andrzej Grzyb f'isem il-Grupp PPE, Pier Antonio Panzeri f'isem il-Grupp S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski f'isem il-Grupp ECR, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés u Anna Záborská.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Kateřina Konečná.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis u Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.6 tal-Minuti ta' 13.12.2017.


18. Hong Kong, 20 sena wara li għadda f'idejn iċ-Ċina (dibattitu)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Kummissjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar Hong Kong, 20 sena wara li għadda f'idejn iċ-Ċina [2017/2204(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Alyn Smith ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Dubravka Šuica f'isem il-Grupp PPE, Tonino Picula f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, u Martin Schirdewan f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis u Alyn Smith.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.7 tal-Minuti ta' 13.12.2017.


19. Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: Użu tal-aċidu fosforiku, tal-fosfati, tad-difosfati, tat-trifosfati u tal-polifosfati (E 338-452) f'ċerti preparati tal-laħam iffriżat fuq sfiefed vertikali (dibattitu)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat ENVI, skont l-Artikolu 106(2), (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tal-aċidu fosforiku, tal-fosfati, tad-difosfati, tat-trifosfati u tal-polifosfati (E 338-452) f'ċerti preparati tal-laħam iffriżat fuq sfiefed vertikali (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Membri responsabbli: Christel Schaldemose u Bart Staes

Christel Schaldemose u Bart Staes (Membri responsabbli) ippreżentaw il-mozzjoni għal riżoluzzjoni.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Renate Sommer f'isem il-Grupp PPE, Susanne Melior f'isem il-Grupp S&D, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Angelo Ciocca f'isem il-Grupp ENF, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet u Lukas MandlLukas Mandl.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.2 tal-Minuti ta' 13.12.2017.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 614.777/OJME).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 00.13.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


Anness 1 - Tiġdid tal-mandat tal-President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Avviż legali - Politika tal-privatezza