Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. december 13., Szerda - Strasbourg

2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A véleménynyilvánítás szabadsága Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügye (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügyéről (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon és Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügyéről (B8-0687/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügyéről (B8-0688/2017)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügyéről (B8-0690/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon és Inese Vaidere a PPE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügyéről (B8-0693/2017)

II.   Kambodzsa: az ellenzék betiltása (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról: az ellenzék betiltásáról (B8-0686/2017);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról: az ellenzék betiltásáról (B8-0689/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva és Takis Hadjigeorgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról: az ellenzék betiltásáról (B8-0692/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Marc Tarabella, az S&D képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról: az ellenzék betiltásáról (B8-0694/2017);

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról: az ellenzék betiltásáról (PSNC) (B8-0696/2017);

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso és Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról: az ellenzék betiltásáról(B8-0697/2017).

III.   Salvador: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügye (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, Salvadorról: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügyéről (B8-0691/2017);

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Salvadorról: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügyéről (B8-0695/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou és Marie-Pierre Vieu, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Salvadorról: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügyéről (B8-0698/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Salvadorról: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügyéről (B8-0699/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis és Iratxe García Pérez, az S&D képviselőcsoport nevében, Salvadorról: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügyéről (B8-0701/2017);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, Salvadorról: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügyéről (B8-0702/2017).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat