Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. prosinca 2017. - Strasbourg

3. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) 2015/936 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ažuriranja oznaka kombinirane nomenklature navedenih u PriloguI. toj uredbi (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 29. studenog 2017.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni prilogaI. i V. Uredbi (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. studenog 2017.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o provedbi međunarodnih obveza Unije iz članka15. stavka2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, na temelju Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna, u pogledu sredozemnog stoka igluna (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. studenog 2017.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o izvedenim financijskim instrumentima koji služe isključivo za zaštitu od rizika, dovoljno dugom trajanju europskih fondova za dugoročna ulaganja, kriterijima za procjenu tržišta za potencijalne kupce i vrednovanju imovine koja će se prodavati te vrstama i obilježjima sustava dostupnih malim ulagateljima (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 4. prosinca 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 11. prosinca 2017.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

Nacrt delegiranih akata kojima je na zahtjev nadležnog odbora rok za ulaganje prigovora produžen s 1 na 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o obvezi trgovanja za određene izvedenice (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 17. studenog 2017. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju kriteriji koji se odnose na metodologiju za vrednovanje razlike u postupanju u okviru sanacije (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. studenog 2017. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju kriteriji koji se odnose na metodologiju za procjenu vrijednosti imovine i obveza institucija ili subjekata (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. studenog 2017. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti