Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. december 13., Szerda - Strasbourg

3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/936 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek annak I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra-kódok naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. november 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V.mellékletének módosításáról (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. november 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezményből adódó, az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti uniós nemzetközi kötelezettségek végrehajtásáról szóló (EU) 2015/98 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a kardhal földközi-tengeri állománya tekintetében történő módosításáról (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. november 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/760 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kizárólag fedezeti célokat szolgáló származtatott pénzügyi eszközökre, az európai hosszú távú befektetési alapok életciklusának megfelelő hosszára, a lehetséges vevők piacának felmérésével kapcsolatos kritériumokra és az elidegenítendő eszközök értékelésére, valamint a lakossági befektetők rendelkezésére álló eszközök típusaira és jellemzőire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- Mellékletek a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer, a szőlőkataszter, a kísérőokmányok és a kapcsolódó tanúsítás, a bevételezési és kiadási nyilvántartás, a kötelező bejelentések, az értesítések és a bejelentett információk közzététele tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a releváns ellenőrzések és szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, az 555/2008/EK, a 606/2009/EK és a 607/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról, továbbá a 436/2009/EK bizottsági rendelet és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

Felhatalmazáson alapuló jogiaktus-tervezetek, melyek esetében a határidőt az illetékes bizottság kérésére 1-ről 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos származtatott termékekre alkalmazandó kereskedési kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. november 17., az illetékes bizottság kérésére

Utalva az illetékes bizottsághoz:ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálás keretében alkalmazott elbánás különbségének értékelésére szolgáló módszerek kritériumait meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. november 14., az illetékes bizottság kérésére

Utalva az illetékes bizottsághoz:ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézmények vagy szervezetek eszközei és kötelezettségei értékének megállapítására szolgáló módszertannal kapcsolatos kritériumokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. november 14., az illetékes bizottság kérésére.

Utalva az illetékes bizottsághoz:ECON

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat