Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 decembrie 2017 - Strasbourg

3. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește actualizarea codurilor din Nomenclatura combinată enumerate în anexa I la respectivul regulament (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 noiembrie 2017

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 noiembrie 2017

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/98 al Comisiei privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic, în ceea ce privește stocurile de pește-spadă din Marea Mediterană (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 noiembrie 2017

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la instrumentele financiare derivate utilizate exclusiv în scopul acoperirii riscurilor, durata suficientă a ciclului de viață al fondurilor europene de investiții pe termen lung, criteriile pentru evaluarea pieței pentru potențialii cumpărători și pentru evaluarea activelor care urmează să facă obiectul cesiunii, precum și tipurile și caracteristicile structurilor disponibile investitorilor de retail (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 4 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie, registrul plantațiilor viticole, documentele însoțitoare și certificarea, registrul de intrări și de ieșiri, declarațiile obligatorii, notificările și publicarea informațiilor notificate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele și sancțiunile relevante, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE) nr. 606/2009 și (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: AGRI

Proiecte de acte delegate pentru care termenul a fost prelungit cu 1-3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la obligația de tranzacționare pentru anumite instrumente financiare derivate (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 17 noiembrie 2017, la cererea comisiei compétente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile legate de metodologia de evaluare a diferenței de tratament în cadrul procedurii de rezoluție (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 noiembrie 2017, la cererea comisiei compétente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile metodologiei de evaluare a valorii activelor și pasivelor instituțiilor sau ale entităților (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 noiembrie 2017, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON

Aviz juridic - Politica de confidențialitate