Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. december 2017 - Strasbourg

4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 om tekniske krav og administrative procedurer i forbindelse med personale inden for civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - frist: 7. marts 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår anmeldte træningsorganisationer (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - frist: 8. marts 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens forordning om supplerende ansvarsområder og opgaver for EU-referencelaboratoriet for afrikansk hestepest og om ændring af bilag II til Rådets direktiv 92/35/EØF, bilag II til Rådets direktiv 2000/75/EF og bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - frist: 6. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens afgørelse om opstilling af EU-miljømærkekriterier for indendørs rengøringstjenester (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - frist: 6. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2014/312/EU for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - frist: 7. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods ved at tilpasse del I.1 i bilag I til den videnskabelige og tekniske udvikling (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - frist: 8. januar 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - frist: 8. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om supplerende ansvarsområder og opgaver for EU-referencelaboratoriet for fiske- og krebsdyrssygdomme og om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - frist: 6. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: PECH (forretningsordenens artikel 54)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik