Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. detsember 2017 - Strasbourg

4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - tähtaeg: 7. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 1178/2011 deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonide osas (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - tähtaeg: 8. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu hobuste Aafrika katku referentlabori täiendavad kohustused ja ülesanded ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/35/EMÜ II lisa, nõukogu direktiivi 2000/75/EÜ II lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - tähtaeg: 6. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse kriteeriumid ELi ökomärgisega puhastusteenuste kohta siseruumides (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - tähtaeg: 6. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsust 2014/312/EL siseruumi- ning välisvärvidele ja -lakkidele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivusperioodi osas (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - tähtaeg: 7. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta, kohandades selle I lisa jaotist I.1 teaduse ja tehnika arenguga (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - tähtaeg: 8. jaanuar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni 2. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 389/2013 liidu registri loomise kohta (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - tähtaeg: 8. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse ELi kalade ja koorikloomade haiguste referentlaborile täiendavad vastutusalad ja ülesanded ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - tähtaeg: 6. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: PECH (kodukorra artikkel 54)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika