Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. prosinca 2017. - Strasbourg

4. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - rok: 7. ožujka 2018.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu prijavljenih organizacija za osposobljavanje (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - rok: 8. ožujka 2018.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o utvrđivanju dodatnih dužnosti i zadaća referentnog laboratorija Europske unije za konjsku kugu i o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 92/35/EEZ, Priloga II. Direktivi Vijeća 2000/75/EZ i Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - rok: 6. ožujka 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Odluka Komisije o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za usluge čišćenja zatvorenih prostora (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - rok: 6. ožujka 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni Odluke 2014/312/EU u pogledu razdoblja valjanosti ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - rok: 7. ožujka 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari prilagodbom odjeljka I.1. njezina Priloga I. znanstvenom i tehničkom napretku (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - rok: 8. siječnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - rok: 8. ožujka 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o utvrđivanju dodatnih dužnosti i zadaća referentnog laboratorija Europske unije za bolesti riba i rakova te o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - rok: 6. ožujka 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: PECH (članak 54. Poslovnika)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti