Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. december 13., Szerda - Strasbourg

4. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - határidő: 2018. március 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete az 1178/2011/EU rendelet bejelentett képzési szervezetek tekintetében történő módosításáról (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - határidő: 2018. március 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete az afrikai lópestist vizsgáló uniós referencialaboratórium további kötelezettségeinek és feladatainak meghatározásáról, valamint a 92/35/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének, a 2000/75/EK tanácsi irányelv II. mellékletének és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - határidő: 2018. március 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság határozata a beltéri takarítási szolgáltatások uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - határidő: 2018. március 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a 2014/312/EU határozatnak a beltéri és kültéri festékek és lakkok uniós ökocímkéjének odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességi időtartama tekintetében történő módosításáról (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - határidő: 2018. március 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság irányelve a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az I. melléklete I.1. szakaszának a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása által történő módosításáról (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - határidő: 2018. január 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról szóló, 2013. május 2-i 389/2013/EU bizottsági rendelet módosításáról (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - határidő: 2018. március 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a halak és rákfélék betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratórium további kötelezettségeinek és feladatainak meghatározásáról és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - határidő: 2018. március 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: PECH (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat