Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras

4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl deklaruotųjų mokymo organizacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos etaloninės afrikinės arklių ligos tyrimo laboratorijos papildomos pareigos ir užduotys ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 92/35/EEB II priedas, Tarybos direktyvos 2000/75/EB II priedas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi vidaus valymo paslaugoms taikomi ES ekologinio ženklo kriterijai (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo dėl ekologinių kriterijų, taikomų suteikiant ES ekologinį ženklą patalpų vidaus ir išorės dažams ir lakams, galiojimo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/312/ES (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais iš dalies keičiama derinant jos I priedo I.1 skirsnį prie mokslo ir technikos pažangos (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - Terminas: 2018 m. sausio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013, kuriuo įsteigiamas Sąjungos registras (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos etaloninės žuvų ir vėžiagyvių ligų tyrimų laboratorijos papildomos pareigos ir užduotys ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - Terminas: 2018 m. kovo 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: PECH (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Teisinė informacija - Privatumo politika