Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 13. decembris - Strasbūra

4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. marts).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz deklarētajām mācību organizācijām groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011 (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - termiņš: 2018. gada 8. marts).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko nosaka papildu pienākumus un uzdevumus Eiropas Savienības references laboratorijai Āfrikas zirgu mēra jomā un groza Padomes Direktīvas 92/35/EEK II pielikumu, Padomes Direktīvas 2000/75/EK II pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - termiņš: 2018. gada 6. marts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai telpu uzkopšanas pakalpojumiem (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - termiņš: 2018. gada 6. marts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko Lēmumu 2014/312/ES groza attiecībā uz to ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu, kuri attiecas uz ES ekomarķējuma piešķiršanu iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētajām krāsām un lakām (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. marts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai I pielikuma I.1. iedaļu (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - termiņš: 2018. gada 8. janvāris).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar kuru groza Komisijas 2013. gada 2. maija Regulu (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - termiņš: 2018. gada 8. marts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko nosaka papildu pienākumus un uzdevumus Eiropas Savienības references laboratorijai zivju un vēžveidīgo slimību jomā un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - termiņš: 2018. gada 6. marts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: PECH (Reglamenta 54. pants)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika