Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 decembrie 2017 - Strasbourg

4. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - termen: 7 martie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește organizațiile de pregătire declarate (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - termen: 8 martie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Comisiei de stabilire a responsabilităților și sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru pesta cabalină africană și de modificare a anexei II la Directiva 92/35/CEE a Consiliului, a anexei II la Directiva 2000/75/CE a Consiliului și a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - termen: 6 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru servicii de curățenie interioară (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - termen: 6 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2014/312/UE în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele și lacurile de interior și exterior (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - termen: 7 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase, prin adaptarea secțiunii I.1 din anexa I la progresul științific și tehnic (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - termen: 8 ianuarie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - termen: 8 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de stabilire a responsabilităților și sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru boli ale peștilor și ale crustaceelor și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - termen: 6 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: PECH (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate