Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. december 2017 - Strasbourg

4. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - rok: 7. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede prijavljenih organizacij za usposabljanje (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - rok: 8. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Uredba Komisije o določitvi dodatnih odgovornosti in nalog referenčnega laboratorija Evropske unije za afriško bolezen konj ter spremembi Priloge II k Direktivi Sveta 92/35/EGS, Priloge II k Direktivi Sveta 2000/75/ES in Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - rok: 6. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Sklep Komisije o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje storitvam notranjega čiščenja (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - rok: 6. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi Sklepa 2014/312/EU glede obdobja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za notranje in zunanje barve in lake (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - rok: 7. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga, s katero se oddelek I.1 Priloge I prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - rok: 8. januar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - rok: 8. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o določitvi dodatnih odgovornosti in nalog referenčnega laboratorija Evropske unije za bolezni rib in rakov ter spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - rok: 6. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: PECH (člen 54 Poslovnika)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov