Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург

5. Трансфери на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобрението на трансфери на бюджетни кредити DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017 - Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджетен контрол реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити от INF 3/2017 - SEAE.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджетен контрол реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити от INF 7/2017 - Омбудсман.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджетен контрол реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити от INF 2/2017 - Европейски надзорен орган по защита на данните.

Правна информация - Политика за поверителност