Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg

5. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade kommissionen informerat budgetmyndigheten om att man godkänt anslagsöverföringarna DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017 och DEC 33/2017 - Avsnitt III - kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 3/2017 – Europeiska utrikestjänsten.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 7/2017 – Europeiska ombudsmannen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 2/2017 – Europeiska datatillsynsmannen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy