Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg

6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument::

- Förslag till anslagsöverföring INF 3/2017 - Europeiska utrikestjänsten (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 7/2017 - Europeiska ombudsmannen (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy