Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. prosinca 2017. - Strasbourg

7. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je obavijestio da je zaprimio zahtjeve za glasovanje od klubova zastupnika GUE/NGL-a, EFDD-a i Verts/ALE-a u vezi s odlukom odbora IMCO na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima s uslugama te o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Izvjestitelj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) o stupanju u međuinstitucijske pregovore objavljenom u zapisniku od ponedjeljka 11. prosinca 2017. (točka 9 zapisnika od 11.12.2017.).

Glasovanje će se održati sutra u skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.

Predsjednik je obavijestio da nije zaprimio zahtjev zastupnika ili kluba/klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag u vezi s drugim odlukama o stupanju u međuinstitucijske pregovore objavljenim u zapisniku od ponedjeljka, 11. prosinca 2017. (točka 9 zapisnika od 11.12.2017.).

Odbori ECON i LIBE te odbor IMCO mogli su stoga započeti s pregovorima nakon isteka roka utvrđenog člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti