Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. december 13., Szerda - Strasbourg

7. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az alábbi, szavazásra irányuló kérelmeket kapta a GUE/NGL, EFDD és Verts/ALE képviselőcsoportoktól az IMCO bizottság azon határozatára vonatkozóan, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Előadó: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) megkezdi a 2017. december 11-i, hétfői plenáris ülésen bejelentett intézményközi tárgyalásokat (2017.12.11-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

A szavazásra holnap kerül sor az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

Az elnök bejelenti, hogy nem kapott a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport által emelt kifogást a többi határozattal kapcsolatosan az intézményközi tárgyalások 2017. december 11-i, hétfői ülésen bejelentett megkezdésére vonatkozóan (2017.12.11-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

Az ECON és a LIBE, illetve az IMCO bizottság megkezdhetik a tárgyalásokat az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidő után.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat