Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras

7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas paskelbė, kad gavo GUE/NGL, EFDD ir Verts/ALE frakcijų prašymus dėl balsavimo dėl IMCO komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)) (pranešėjas: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)), paskelbto 2017 m. gruodžio 11 d., pirmadienio, protokole (2017 12 11 protokolo 9 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį balsavimas vyks rytoj.

Pirmininkas paskelbė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymų dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, paskelbtų 2017 m. gruodžio 11 d., pirmadienio, protokole (2017 12 11 protokolo 9 punktas).

Taigi, pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 straipsnyje nurodytam terminui ECON ir LIBE komitetai ir IMCO komitetas galėjo pradėti tarpinstitucines derybas.

Teisinė informacija - Privatumo politika