Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 13. decembris - Strasbūra

7. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņēmis GUE/NGL, EFDD un Verts/ALE grupas pieprasījumus balsot par pirmdienas, 2017. gada 11. decembra, sēdes protokolā (11.12.2017. protokola 9. punkts) paziņoto IMCO komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Referents: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017).

Balsošana notiks nākamajā dienā saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām nav saņēmis pieprasījumu attiecībā uz pārējiem lēmumiem sākt iestāžu sarunas, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2017. gada 11. decembra, sēdes protokolā (11.12.2017. protokola 9. punkts).

Tādējādi pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā noteiktā termiņa beigām ECON un LIBE komitejas un IMCO komiteja var sākt sarunas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika