Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. december 2017 - Strasbourg

7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c Poslovnika)

Predsedujoči je obvestil, da je od GUE/NGL, EFDD in Verts/ALE prejel zahteve za glasovanje o odločitvi odobra IMCO na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Poročevalec: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) o začetku medinstitucionalnih pogajanj, naznanjeni v zapisniku z dne ponedeljka, 11. decembra 2017 (točka 9 zapisnika z dne 11.12.2017).

Glasovanje bo naslednji dan v skladu s členom 69c(2) Poslovnika.

Predsedujoči je obvestil, da ni prejel zahteve poslancev ali politične skupine oziroma skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, v zvezi z ostalimi odločitvami o začetku medinstitucionalnih pogajanj, naznanjenih v zapisniku z dne ponedeljka, 11. decembra 2017 (točka 9 zapisnika z dne 11.12.2017).

Odbora ECON in LIBE ter odbor IMCO so tako lahko začeli pogajanja po preteku roka, določenega v členu 69c(2) Poslovnika.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov