Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2964(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B8-0676/2017

Разисквания :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Гласувания :

PV 13/12/2017 - 13.1
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург

8. Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 14 и 15 декември - Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 14 и 15 декември (2017/2858(RSP))

Изявления на Съвета и на Комисията: Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2964(RSP))

Председателят направи кратко встъпително изявление.

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Michel Barnier (главен преговарящ).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Diane Dodds, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, относно провеждането на заседанието, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, който се изказа срещу коментарите на предходния оратор, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, относно коментарите на предходния оратор, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa и Tanja Fajon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini и Costas Mavrides.

Изказаха се: Michel Barnier и Matti Maasikas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Tim Aker, от името на групата EFDD, относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, координатор и председател на групата ALDE, Manfred Weber, председател на групата PPE, Gianni Pittella, председател на групата S&D, Gabriele Zimmer, председател на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, Ska Keller, председатели на групата Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, председател на групата комисия AFET, относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.1 от протокола от 13.12.2017.

(Прекъсване на заседанието за няколко минути в очакване на церемонията по връчване на наградата „Сахаров“)

Правна информация - Политика за поверителност