Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2964(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B8-0676/2017

Forhandlinger :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Afstemninger :

PV 13/12/2017 - 13.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 13. december 2017 - Strasbourg

8. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 14.-15. december 2017 - Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 14.-15. december 2017 (2017/2858(RSP))

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2964(RSP))

Formanden gav en kort indledning til forhandlingen.

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Indlæg af Michel Barnier (chefforhandler).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, og Diane Dodds, løsgænger.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, om afviklingen af mødet, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, som protesterede mod den forrige talers indlæg, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, om den forrige talers indlæg, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa og Tanja Fajon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini og Costas Mavrides.

Talere: Michel Barnier og Matti Maasikas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Tim Aker for EFDD-Gruppen, om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, koordinator og formand for ALDE, Manfred Weber, formand for PPE-Gruppen, Gianni Pittella, formand for S&D-Gruppen, Gabriele Zimmer, formand for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts, Ska Keller, formænd for Verts/ALE-Gruppen, Danuta Maria Hübner, formand for AFET, om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.1 i protokollen af 13.12.2017.

(Afbrydelse af mødet i nogle minutter i afventning af   Sakharovprisoverrækkelsesceremoni )

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik