Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2964(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B8-0676/2017

Arutelud :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Hääletused :

PV 13/12/2017 - 13.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 13. detsember 2017 - Strasbourg

8. Euroopa Ülemkogu 14.–15. detsembri 2017 kohtumise ettevalmistamine - Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 14.–15. detsembri 2017 kohtumise ettevalmistamine (2017/2858(RSP))

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (2017/2964(RSP))

President esines lühikese sissejuhatava avaldusega.

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Michel Barnier (pealäbirääkija).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel ja Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn istungi läbiviimise kohta, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, kes taunis eelnenud sõnavõtja märkust, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn eelnenud sõnavõtja märkuse kohta, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa ja Tanja Fajon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini ja Costas Mavrides.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Matti Maasikas.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Tim Aker fraktsiooni EFDD nimel Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, fraktsiooni ALDE koordinaator ja esimees, Manfred Weber, fraktsiooni PPE esimees, Gianni Pittella, fraktsiooni S&D esimees, Gabriele Zimmer, fraktsiooni GUE/NGL esimees, Philippe Lamberts, Ska Keller, fraktsiooni Verts/ALE esimehed, Danuta Maria Hübner, AFET-komisjoni esimees Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2017 protokollipunkt 13.1.

(Istung katkestati mõneks minutiks enne Sahharovi auhinna üleandmise tseremooniat.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika