Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2964(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0676/2017

Keskustelut :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Äänestykset :

PV 13/12/2017 - 13.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 13. joulukuuta 2017 - Strasbourg

8. Eurooppa-neuvoston 14. ja 15. joulukuuta pidettävän kokouksen valmistelu - Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 14. ja 15. joulukuuta 2017 pidettävän kokouksen valmistelu (2017/2858(RSP))

Neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (2017/2964(RSP))

Puhemies antoi alustukseksi lyhyen julkilausuman.

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Michel Barnier (pääneuvottelija) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Diane Dodds.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn istunnon etenemisestä, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith vastustaakseen edellisen puhujan puheenvuoroa, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn edellisen puhujan puheenvuorosta, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa ja Tanja Fajon.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini ja Costas Mavrides.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Matti Maasikas.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017)

—   ALDE-ryhmän koordinaattori ja puheenjohtaja Guy Verhofstadt, PPE-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber, S&D-ryhmän puheenjohtaja Gianni Pittella, GUE/NGL-ryhmän puheenjohtaja Gabriele Zimmer, Verts/ALE-ryhmän puheenjohtajat Philippe Lamberts ja Ska Keller, AFET-valiokunnan puheenjohtaja Danuta Maria Hübner Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2017, kohta 13.1.

(Istunto keskeytettiin muutamaksi minuutiksi ennen Saharov-palkinnon luovutusseremoniaa)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö