Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2964(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B8-0676/2017

Debatai :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Balsavimas :

PV 13/12/2017 - 13.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras

8. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos gruodžio 14–15 d. susitikimui. Derybų su Jungtine Karalyste padėtis (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos gruodžio 14–15 d. susitikimui (2017/2858(RSP))

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Derybų su Jungtine Karalyste padėtis (2017/2964(RSP))

Pirmininkas padarė trumpą įžanginį pareiškimą.

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu ir nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn dėl posėdžio eigos, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, ji pasipiktino ankstesnės kalbėtojos žodžiais, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn dėl ankstesnio kalbėtojo žodžių, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa ir Tanja Fajon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini ir Costas Mavrides.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Matti Maasikas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Tim Aker EFDD frakcijos vardu – dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   ALDE frakcijos koordinatorius ir pirmininkas Guy Verhofstadt, PPE frakcijos pirmininkas Manfred Weber, S&D frakcijos pirmininkas Gianni Pittella, GUE/NGL frakcijos pirmininkė Gabriele Zimmer, Verts/ALE frakcijų pirmininkai Philippe Lamberts ir Ska Keller ir AFET komiteto pirmininkė Danuta Maria Hübner – dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 13 protokolo 13.1 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms prieš Sacharovo premijos įteikimo ceremoniją.)

Teisinė informacija - Privatumo politika