Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2964(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B8-0676/2017

Debatten :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Stemmingen :

PV 13/12/2017 - 13.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 13 december 2017 - Straatsburg

8. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 - Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 (2017/2858(RSP))

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2964(RSP))

De Voorzitter legt een korte inleidende verklaring af.

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofdonderhandelaar).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, over het verloop van de vergadering, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, die protest aantekent tegen de woorden van de vorige spreker, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, over de woorden van de vorige spreker, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa en Tanja Fajon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini en Costas Mavrides.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Matti Maasikas.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Tim Aker, namens de EFDD-Fractie, over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, coordinator en voorzitter van de ALDE-Fractie, Manfred Weber, voorzitter van de PPE-Fractie, Gianni Pittella, voorzitter van de S&D-Fractie, Gabriele Zimmer, voorzitter van de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, Ska Keller, voorzitters van de Verts/ALE-Fractie, Danuta Maria Hübner, voorzitter van de Commissie AFET, over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 13.12.2017.

(De vergadering wordt gedurende enkele minuten onderbroken in afwachting van de uitreikingsceremonie van de Sacharovprijs.)

Juridische mededeling - Privacybeleid