Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2964(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B8-0676/2017

Debaty :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Głosowanie :

PV 13/12/2017 - 13.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 13 grudnia 2017 r. - Strasburg

8. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14 i 15 grudnia - Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14 i 15 grudnia (2017/2858(RSP))

Oświadczenia Rady i Komisji: Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (2017/2964(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie wstępne.

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Michel Barnier (główny negocjator).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, i Diane Dodds niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, w sprawie przebiegu posiedzenia, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, który wyraził oburzenie wobec wypowiedzi przedmówczyni, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, który odniósł się do słów przedmówcy, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa i Tanja Fajon.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini i Costas Mavrides.

Głos zabrali: Michel Barnier i Matti Maasikas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Tim Aker w imieniu grupy EFDD, w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, koordynator i przewodniczący grupy ALDE, Manfred Weber, przewodniczący grupy PPE, Gianni Pittella, przewodniczący grupy S&D, Gabriele Zimmer, przewodnicząca grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts, Ska Keller, przewodniczący grupy Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, przewodnicząca komisji AFET, w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.1 protokołu z dnia 13.12.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka minut w oczekiwaniu na uroczystość wręczenia Nagrody im. Sacharowa.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności