Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2964(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0676/2017

Debatter :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Omröstningar :

PV 13/12/2017 - 13.1
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg

8. Förberedelse av Europeiska rådets möte den 14-15 december 2017 - Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte den 14-15 december 2017 (2017/2858(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2964(RSP))

Talmannen gjorde ett kort inledande uttalande.

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Michel Barnier (huvudförhandlare).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Diane Dodds, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, som ställde en ordningsfråga, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, som protesterade mot föregående talares uttalande, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, om föregående talares uttalande , Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa och Tanja Fajon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini och Costas Mavrides.

Talare: Michel Barnier och Matti Maasikas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Tim Aker för EFDD-gruppen, om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017),

—   Guy Verhofstadt, samordnare och ordförande för ALDE-gruppen, Manfred Weber, ordförande för PPE-gruppen, Gianni Pittella, ordförande för S&D-gruppen, Gabriele Zimmer, ordförande för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts och Ska Keller, medordförande för Verts/ALE-gruppen, Danuta Maria Hübner, ordförande för AFET-utskottet, om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 13.12.2017.

(Sammanträdet avbröts några minuter i avvaktan på ceremonin för utdelningen av Sacharovpriset)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy