Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2920(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0666/2017

Внесени текстове :

B8-0666/2017

Разисквания :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Гласувания :

PV 13/12/2017 - 13.2
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург

13.2. Възражение срещу акт за изпълнение: употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E 338-452) в замразени вертикални месни шишове (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, съгласно член 106, параграфи 2 и 3, и член 106, параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E 338-452) в замразени вертикални месни шишове (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Christel Schaldemose и Bart Staes

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се

Правна информация - Политика за поверителност