Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2920(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0666/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0666/2017

Keskustelut :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Äänestykset :

PV 13/12/2017 - 13.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 13. joulukuuta 2017 - Strasbourg

13.2. Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338-452) käytöstä pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Asiasta vastaavat edustajat: Christel Schaldemose ja Bart Staes

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö