Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2920(RPS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0666/2017

Ingediende teksten :

B8-0666/2017

Debatten :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Stemmingen :

PV 13/12/2017 - 13.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 13 december 2017 - Straatsburg

13.2. Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiesen (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de Commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3 en lid 4, letter c), van het Reglement, over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Verantwoordelijke leden: Christel Schaldemose en Bart Staes

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Juridische mededeling - Privacybeleid