Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2920(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0666/2017

Ingivna texter :

B8-0666/2017

Debatter :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Omröstningar :

PV 13/12/2017 - 13.2
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg

13.2. Invändning mot en genomförandeakt: användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (omröstning)

Resolutionsförslag inlämnat av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2 106.3 och 106.4 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Ansvariga ledamöter: Christel Schaldemose och Bart Staes

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy