Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург

13.3. Препоръка вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)
CRE

Препоръка, внесена съгласно член 198, параграф 12, от Правилника за дейността от Werner Langen, Jeppe Kofod и Petr Ježek, от името на Анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕПОРЪКА ВСЛЕДСТВИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0491)

Изказаха се: Jeppe Kofod, Rainer Wieland и Tomáš Zdechovský.

Правна информация - Политика за поверителност