Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. december 2017 - Strasbourg

13.3. Udkast til henstilling på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (afstemning)
CRE

Udkast til henstilling forelagt i henhold til forretningsordenens artikel 198, stk. 12, af Werner Langen, Jeppe Kofod og Petr Ježek, for Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA(2017)0491)

Indlæg

Jeppe Kofod, Rainer Wieland og Tomáš Zdechovský.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik