Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. detsember 2017 - Strasbourg

13.3. Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise järgsete soovituste projekt (hääletus)
CRE

Soovituse projekt, mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 198 lõikele 12 Werner Langen, Jeppe Kofod ja Petr Ježek rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni nimel rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva uurimise järel (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2017)0491)

SõnavõtudSOOVITUSE PROJEKT

Jeppe Kofod, Rainer Wieland ja Tomáš Zdechovský.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika