Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 december 2017 - Straatsburg

13.3. Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (stemming)
CRE

Ontwerpaanbeveling ingediend overeenkomstig artikel 198, lid 12, van het Reglement, door Werner Langen, Jeppe Kofod en Petr Ježek, namens de PANA-enquêtecommissie van het Europees Parlement na de enquête witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPAANBEVELINGONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA(2017)0491)

Het woord wordt gevoerd door Jeppe Kofod, Rainer Wieland en Tomáš Zdechovský.

Juridische mededeling - Privacybeleid