Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 grudnia 2017 r. - Strasburg

13.3. Projekt zalecenia w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (głosowanie)
CRE

Projekt zalecenia złożony zgodnie z art. 198 ust. 12 Regulaminu przez Wernera Langena, Jeppe Kofoda i Petra Ježka, w imieniu komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA(2017)0491)

Wystąpienia

Jeppe Kofod, Rainer Wieland i Tomáš Zdechovský.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności