Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 decembrie 2017 - Strasbourg

13.3. Proiect de recomandare în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală (vot)
CRE

Proiect de recomandare depus în conformitate cu articolul 198 alineatul (12) din Regulamentul de procedură de Werner Langen, Jeppe Kofod și Petr Ježek, în numele Comisiei de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2017)0491)

Intervenții

Jeppe Kofod, Rainer Wieland și Tomáš Zdechovský.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate